ISO 9001 certifikat

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om ”Anvendelse af trykbærende udstyr” indeholder krav om, at et kølefirma skal være DS/EN ISO 9001 certificeret for, at der må arbejdes med køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning. Samtidig skal der beskæftiges certificeret personale til udførelsen af opgaverne på køleanlæggene.

Bekendtgørelsen definerer en "Sagkyndig virksomhed" som en ISO 9001 certificeret virksomhed.

Følgende arbejde på et køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning skal udføres af en "Certificeret montør" ansat i en "Sagkyndig virksomhed":

  • Opstilling
  • Montering
  • Idriftsætning
  • Årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel
  • Reparation
  • Vedligeholdelse
  • Nedlukning, herunder tømning.

Det betyder, at alle kølefirmaer, som udfører en eller flere af ovenstående opgaver, skal gennem et ISO 9001 certificeringsforløb.

ISO 9001 handler for Combikøl om sund fornuft

Vores kvalitetsstandard ISO 9001 handler simpelthen om, at vi i virksomheden – ved at bruge vores sunde fornuft – anvender kvalitetsstandarden ISO 9001, som et effektivt styringsværktøj.

Det vil sige, at vores kølemontører:

  • Undersøger om virksomheden ”gør de rigtige ting” og ikke kun om man ”gør tingene rigtigt”
  • Sætter kraftigt fokus på forebyggelse af fejl, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleverancer og produktudvikling
  • Kritisk vurderer effektiviteten af de nuværende rutiner.