Serviceaftale

Med en serviceaftale opnår du at få det optimale ud af dit køleanlæg eller varmepumpe og samtidig forlænges levetiden på dit anlæg. Ønsker du herudover at kende dine årlige driftsudgifter til dit anlæg, så indgå en serviceaftale med os og opnå en fordelagtig loyalitetsrabat.

Kontakts os og hør om mulighederne for en skræddersyet serviceaftale som netop dækker dine behov.  

Arbejdstilsynet har følgende reglement omkring eftersyn på køleanlæg og varmepumpe: 

AT-vejledning B.4.4

5.1. Eftersyn af køleanlæg og varmepumpe

Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året.

Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr. Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Ved eftersynet skal der bl.a. kontrolleres:

At gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt

At sikkerhedsventilerne fungerer korrekt. Sikkerhedsomløbsventiler skal verificeres efter fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger fra fabrikanten, skal sikkerhedsomløbsventiler verificeres minimum hvert 4. år, forudsat der i anlægget findes en primær sikkerhedsventil. At der ikke er utætheder i anlægget

At ventilationen er effektiv

At alarmer fungerer ved den rette indstilling

At afbrydere og startknapper fungerer efter hensigten.

Ejeren skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg, der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

Læs mere omkring køleanlæg og varmepumpe: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/b-4-4-koleanlaeg-og-varmepumper