R22 forbud træder i kraft med udgangen af 2014

I Danmark har vi, som de fleste andre lande i verden, forpligtet os til at begrænse nedbrydningen af ozonlaget, ved at begrænse udslippet af skadelige stoffer, og efter december 2014 bliver det forbudt at fylde R22 kølemiddel på et køleanlæg. I praksis betyder det, at et køleanlæg med R22 fortsat kan drives som normalt, men at stort set enhver servicering af anlægget er umulig, idet påfyldning af kølemidlet R22, som følge af lækage eller som følge af vedligehold eller reparation er ulovlig.

Combikøl giver gerne tilbud på omkonvertering af anlæg til tidssvarende kølemiddel.
START ALLEREDE I DAG.

For at overholde tidsfristen, anbefaler vi vore kunder at de allerede nu tager det første skridt og kontakter os for en uforpligtende samtale. Ring til Morten eller Henning på tlf. 401 401 33.

R22 forbudt